Ajatuksia qPCR:stä, viljelystä ja asumisterveysasetuksesta